Søg og slet dobbelte adresser


Software til søgning og sletning
af dobbelte adresser


  • DeduplicationWizard 4.2: Et overskueligt program, som også er let at bruge for personer uden stor faglig viden, til søgning efter dobbelte adresser i Excel. Der kan søges efter dobbelte adresser via postadresse, telefonnummer og/eller e-mail-adresse i en adresseliste, men også mellem to adresselister, som der f.eks. er behov for i forbindelse med Robinson-lister. Der kan kun bearbejdes Excel-filer.
  • DataQualityTools 4.2: I forhold til DeduplicationWizard giver DataQualityTools flere muligheder ved søgning efter dobbelte adresser og derudover en lang række andre funktioner til redigering af adressedata, f.eks. en funktion til sammenlægning af datafelter. Ud over Excel-filer kan der også bearbejdes ACCESS, dBase, tekstfiler, VistaDB og databaseservere som f.eks. MS SQL Server, ORACLE, IBM DB2, MySQL og PostgreSQL.
  • BatchDeduplicator 4.2: BatchDeduplicator indeholder i alt væsentligt de samme funktioner til søgning efter dobbeltadresser som DataQualityTools. Ligesom ved DataQualityTools kan der bearbejdes store databaser – flere millioner dataposter er som regel ikke noget problem. Projekterne kan planlægges og angives med et eksekveringstidspunkt, således at de f.eks. udføres hver tirsdag kl. 17:00.

Søg og slet dobbelte adresser